ANTIDISCRIMINARE


[H]LGBTQ+UNITED Brașov – ANTIDISCRIMINARE

Antidiscriminare

INTERSECT – Altfel despre discriminare

Proiect finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020).

Conținutul prezentului material reflectă exclusiv poziția oficială a autorilor și este responsabilitatea acestora, în întregime. Comisia Europeană nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru modul în care pot fi folosite informațiile conținute în material.

Proiectul este coordonat de CRJ – Centrul de Resurse Juridice și implementat în parteneriat cu următoarele organizații: ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația MozaiQ LGBT și UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România.

Resurse antidiscriminare


Există un loc la școală pentru toți copiii din România?
Broșura „Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”
Despre intersecționalitate

Resurse despre romi


Despre intersecționalitate
Nediscriminarea în educație
Comunitatea Turturica – Alba Iulia

Resurse despre LGBTQIA+


Asistență juridică gratuită pentru persoanele LGBTQ+
Despre intersecționalitate
Harta excluziunii în școala românească

Legislație


Despre intersecționalitate
Manual interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile – ghid elaborat pentru sprijinirea cetățeanului și a sistemului de justiție
Propuneri de schimbări legislative și de politici publice din domeniul locuirii [RO]
Asistență juridică gratuită pentru persoanele LGBTQ+

Ești persoană LGBTQ+ și te confrunți cu cazuri de hărțiure la locul de muncă, violență și discriminare motivată de ură, discursuri instigatoare la ură sau alte situații care îți încalcă drepturile fundamentale? Contactează ACTEDO pentru a solicita asistență juridică gratuită.

Există un loc la școală pentru toți copiii din România?

Dreptul la nediscriminare și dreptul de a beneficia și accesa educația în condiții de echitate pentru toți copiii nu sunt încă valorificate în România. Monitorizări independente[ arată că există, în continuare, îngrijorări profunde cu privire la copiii romi, copiii cu dizabilități, copiii solicitanți de azil și refugiați, tineri LGBTI (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transgender, intersex), copiii care trăiesc în zone rurale si care sunt în continuare supuși discriminării în ceea ce privește accesul la educație, cât și accesul la îngrijiri medicale și nivel de trai. De asemenea, fetele se confruntă în continuare cu discriminare multiplă și sunt mai expuse violenței și excluziunii.

Broșura „Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”

Proiectul „INTERSECT – Altfel despre discriminare” dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă, din perspectiva persoanelor rome LGBT+.

ABONEAZĂ-TE!


[H] BRAȘOV

NEWSLETTER