ANTIDISCRIMINARE


[H]LGBTQ+UNITED Brașov – ANTIDISCRIMINARE

Antidiscriminare

INTERSECT – Altfel despre discriminare

Proiect finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020).

Conținutul prezentului material reflectă exclusiv poziția oficială a autorilor și este responsabilitatea acestora, în întregime. Comisia Europeană nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru modul în care pot fi folosite informațiile conținute în material.

Proiectul este coordonat de CRJ – Centrul de Resurse Juridice și implementat în parteneriat cu următoarele organizații: ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația MozaiQ LGBT și UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România.

Resurse antidiscriminare


Resurse despre romi


Resurse despre LGBTQIA+


Legislație


Justiția în interesul copilului – perspectivele și experiențele specialiștilor. Rezumat raport european

Rezumatul raportului european. Tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) le revine obligația de a se asigura că interesele superioare ale copiilor sunt considerate prioritare în cadrul oricărei acțiuni care îi afectează.

Social Fieldwork Research Child Participation in Justice Report Romania, 2012

O analiză națională a situației copiilor implicați în proceduri judiciare (în calitate de victime și martori în cadrul procedurilor penale și ca parte a procesului civil) a dezvăluit că România nu are un sistem de justiție juvenilă adecvat sau chiar un sistem de justiție adaptat nevoilor copilul.

Combaterea infracțiunilor motivate de ură – Ghid pentru practicieni și decidenți [RO]

Acest ghid a fost scris în scopul de a oferi o înţelegere generală a fenomenului infracţiunilor motivate de ură şi a efectelor acestora cât şi de a reprezenta un cadru pentru acţiuni strategice de combatere a infracţiunilor motivate de ură, abordând, totodată, probleme specifice de relevanţă pentru România în acest domeniu, în timp ce, ghidul îşi propune să tragă un semnal de alarmă foarte serios legat de nevoia stringentă de schimbare a paradigmei în care România abordează problema infracţiunilor motivate de ură.

ABONEAZĂ-TE!


[H] BRAȘOV

NEWSLETTER