ANTIDISCRIMINARE


[H]LGBTQ+UNITED Brașov – ANTIDISCRIMINARE

Antidiscriminare

INTERSECT – Altfel despre discriminare

Proiect finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020).

Conținutul prezentului material reflectă exclusiv poziția oficială a autorilor și este responsabilitatea acestora, în întregime. Comisia Europeană nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru modul în care pot fi folosite informațiile conținute în material.

Proiectul este coordonat de CRJ – Centrul de Resurse Juridice și implementat în parteneriat cu următoarele organizații: ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația MozaiQ LGBT și UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România.

Resurse antidiscriminare


Nediscriminarea în educație. O analiză a situației actuale din perspectiva nediscriminării în mai multe sectoare ale sistemului educațional românesc [RO]
Propuneri de schimbări legislative și de politici publice din domeniul locuirii [RO]
Prezentare generală a respectării dreptului la locuire în cazul grupurilor vulnerabile

Resurse despre romi


Comunitatea de pe Rampă – Pata Rât
Comunitățile de romi din zona Hotar – Municipiul Aiud
Comunitatea de romi de pe strada Munții Tatra, Constanța

Resurse despre LGBTQIA+


Educația fără discriminare e și treaba mea!
Timișoara are nevoie de un spațiu pentru diseminarea ideilor și culturii egalității de gen!

Legislație


Prezentare generală a respectării dreptului la locuire în cazul grupurilor vulnerabile
Raport național privind dreptul la informare și la servicii de sprijin – situația victimelor violenței domestice [RO]
An overview on hate crime and hate speech – Country Profile ROMANIA [EN]
Despre intersecționalitate

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” se adresează specific romilor LGBT+ și dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă, ca la final să avem date despre discriminarea romilor LGBT+ și despre ce este nevoie și cum se poate acționa concret, pentru a preveni și combate această discriminare.

Manual interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile – ghid elaborat pentru sprijinirea cetățeanului și a sistemului de justiție

Manualul interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile/ categoriilor defavorizate vine în sprijinul sistemului de justiție și al cetățeanului și este elaborat în cadrul Proiectului “Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS” (Proiectul), finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. Beneficiarul și liderul de parteneriat al Proiectului este Uniunea Națională a Barourilor din Romania (UNBR) în colaborare un partenerul Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ).

Nediscriminarea în educație. O analiză a situației actuale din perspectiva nediscriminării în mai multe sectoare ale sistemului educațional românesc [RO]

Educația si accesul la educație au început să fie abordate, în ultimele decenii, din ce în ce mai mult din perspectivă de drepturile omului, de respectare a demnitații umane. Drepturile omului în ceea ce privește educația implică trei dimensiuni care sunt interconectate și doar prin adresarea concomitentă a celor trei se pot realiza: dreptul la acces la educație, dreptul la educație de calitate, dreptul la respect în mediul școlar.

ABONEAZĂ-TE!


[H] BRAȘOV

NEWSLETTER