ANTIDISCRIMINARE


[H]LGBTQ+UNITED Brașov – ANTIDISCRIMINARE

Antidiscriminare

INTERSECT – Altfel despre discriminare

Proiect finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020).

Conținutul prezentului material reflectă exclusiv poziția oficială a autorilor și este responsabilitatea acestora, în întregime. Comisia Europeană nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru modul în care pot fi folosite informațiile conținute în material.

Proiectul este coordonat de CRJ – Centrul de Resurse Juridice și implementat în parteneriat cu următoarele organizații: ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația MozaiQ LGBT și UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România.

Resurse antidiscriminare


Comunitatea Turturica – Alba Iulia
Comunitatea de pe Rampă – Pata Rât
Comunitățile de romi din zona Hotar – Municipiul Aiud

Resurse despre romi


Dreptul la locuire adecvată în Municipiul București
Harta excluziunii în școala românească
Combaterea excluziunii de la educația de calitate [RO]

Resurse despre LGBTQIA+


Legislație


Modulul psiho-pedagogic: Formarea inițială a cadrelor didactice pentru incluziunea tuturor copiilor [RO]
Standarde de calitate în educație din perspectiva nediscriminării și a diversității [RO]
Avocatura pro bono – indicator al funcționării profesiei într-o democrație reală [RO]
Nediscriminarea în educație

Studiul CRJ „Nediscriminarea în educație” analizează situația educațională, la momentul anului 2019, din perspectiva nediscriminării și a egalității de șanse în sistemul educațional românesc, respectiv în programe şi manuale şcolare, în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, cu privire specific la egalitatea de gen, tineri LGBTI, copii și tineri romi. Studiul include și capitole despre legislație specifică, segregarea și excluziunea copiilor romi în învățământul românesc, bune practici și resurse pentru educație din perspectiva nediscriminării, cât și un Plan de măsuri propuse pentru abordarea integratoare (mainstreaming-ul) nediscriminării în sistemul educațional românesc.

Propuneri de schimbări legislative și de politici publice din domeniul locuirii [RO]

Guvernul trebuie să iniţieze o revizuire completă a legislaţiei actuale privind locuirea, având în vedere asigurarea unor mecanisme de protecţie sporită și efectivă a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, eliminarea evacuărilor forţate, excluderea atribuţiilor autorităţilor locale de introducere de criterii pentru accesul la locuinţe sociale, prevenirea și sancţionarea în mod efectiv a segregării rezidenţiale și a rasismului de mediu.

Prezentare generală a respectării dreptului la locuire în cazul grupurilor vulnerabile

Prezentare generală a respectării dreptului la locuire în cazul grupurilor vulnerabile în conexiune cu problema locuințelor informale, evacuările forțate, accesul al locuințe sociale, accesul la justiție și dreptul la identitate.

ABONEAZĂ-TE!


[H] BRAȘOV

NEWSLETTER