ANTIDISCRIMINARE


[H]LGBTQ+UNITED Brașov – ANTIDISCRIMINARE

reziliență

Justiția în interesul copilului – perspectivele și experiențele specialiștilor din Romania. Sumarul rezultatelor
Sumarul unui document contractat ca material cadru pentru o analiză comparativă efectuată de Agenţia UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) în cadrul proiectului privitor la participarea copiilor la proceduri judiciare.
Timișoara are nevoie de un spațiu pentru diseminarea ideilor și culturii egalității de gen!
În ultimii ani, România a ocupat constant ultimele locuri între țările Uniunii Europene în ceea ce privește egalitatea de gen. Strategiile naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați nu au reușit până în prezent să impună o perspectivă integrată de gen în toate domeniile și procesele de politică publică, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei și cu propriile obiective propuse.
Facilitarea accesului la documente de identitate pentru persoanele vulnerabile
Problemele structurale pe care le întâmpină persoanele vulnerabile, în speță persoanele fără adăpost și persoanele de etnie romă, din perspectiva obținerii unui act de identitate, pe fondul unei reglementări inadecvate și insuficiente în ceea ce privește asigurarea dreptului la identitate în România.
Încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități prin lipsa de accesibilizare
Dreptul la un spațiu public accesibil este un drept fundamental al persoanelor cu dizabilități, și totodată un drept cheie deoarece permite exercitarea celorlalte drepturi. Lipsa accesibilizării constituie discriminare, cea mai clară definiție în acest sens fiind dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Analiza manualelor de istorie din pespectiva educației pentru drepturile omului
În cadrul proiectului Educația fără discriminare e și treaba mea!, CRJ a realizat cu sprijinul unui expert în educație o analiză a manualelor de cultură civică aprobate MENCȘ pentru gimnaziu. Analiza este realizată din perspectiva educației pentru drepturile omului şi diversitate, cu focus pe teme legate de gen, etnie, religie, orientare sexuală și dizabilitate.
Testimonial – Supraviețuitori romi ai Holocaustului
În timpul Holocaustului, în cadrul politicii de purificare etnică promovate de guvernul condus de Ion Antonescu, peste 25 000 de romi din România (jumătate dintre ei copii) au fost deportați în Transnistria. Aproximativ 11.000 au pierit. În timpul Holocaustului, în România şi în teritoriile aflate sub controlul său au fost ucişi sau au murit între 280 000 şi 380 000 de evrei români şi ucraineni.
Educația fără discriminare e și treaba mea!
Proiectul Educația fără discriminare e și treaba mea! implementat de Centrul de Resurse Juridice își propune să contribuie la creşterea vizibilităţii şi relevanţei dezbaterii publice în jurul manierei în care copiii sunt educaţi în şcoală din perspectivă nediscriminatorie şi pentru creşterea incluziunii educaţionale a celor vulnerabili.
Harta excluziunii în școala românească
Harta mentală a excluziunii educaționale a copiilor vulnerabili la discriminare, a surselor acestei excluziuni și a nevoii de schimbare de paradigmă
Dreptul la locuire adecvată în Municipiul București
Studiul de caz a documentat diverse situații de încălcare a dreptului la locuire al comunităților de romi, analizează criteriile de acordare a locuințelor sociale în municipiul București, disponibilitatea lor și cât de accesibile sunt ele, de fapt, celor pentru care au fost gândite, principala concluzie fiind că, per ansamblu, accesul cetăţeanului la locuinţe sociale este greoi, impredictibil, suprabirocratizat, anacronic, discriminatoriu și iluzoriu.
Comunitatea de romi de pe strada Munții Tatra, Constanța
O întreagă comunitate de romi a trăit pe un teren din strada Munții Tatra, Constanța, unde au fost relocați de autoritatea locală, aceeași autoritate care îi evacuase forțat în anul 2000 din diferite zone ale localității și îi lăsase, inițial, în stradă.

ABONEAZĂ-TE!


[H] BRAȘOV

NEWSLETTER