EVENIMENTE[H]


[H]LGBTQ+UNITED Brașov

Grup de Suport [H]LGBTQ+

3

IULIE

2024

18:00 – 20:30

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 3.07.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 3.07.2024 @ 18:00

19

IUNIE

2024

18:00 – 20:30

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 19.06.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 19.06.2024 @ 18:00

5

IUNIE

2024

18:00 – 20:30

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 5.06.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 5.06.2024 @ 18:00

22

MAI

2024

18:00 – 20:30

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 22.05.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 22.05.2024 @ 18:00

8

MAI

2024

18:00 – 20:30

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 8.05.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 8.05.2024 @ 18:00

17

APRILIE

2024

18:00 – 20:30

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 17.04.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 17.04.2024 @ 18:00

3

APRILIE

2024

18:00 – 20:30

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 3.04.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 3.04.2024 @ 18:00

20

MARTIE

2024

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 20.03.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 20.03.2024 @ 18:00

6

MARTIE

2024

18:00 – 20:30

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 6.03.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 6.03.2024 @ 18:00

21

FEBRUARIE

2024

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 21.02.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 24.01.2024 @ 18:00

7

FEBRUARIE

2024

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 7.02.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 24.01.2024 @ 18:00

24

IANUARIE

2024

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 24.01.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 24.01.2024 @ 18:00

10

IANUARIE

2024

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 10.01.2024 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 10.01.2024 @ 18:00

20

DECEMBRIE

2023

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 20.12.2023 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT LGBTQ+ | 20.12.2023 @ 18:00

6

DECEMBRIE

2023

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 6.12.2023 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT LGBTQ+ | 6.12.2023 @ 18:00

15

NOIEMBRIE

2023

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 15.11.2023 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT LGBTQ+ | 15.11.2023 @ 18:00

1

NOIEMBRIE

2023

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 1.11.2023 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT LGBTQ+ | 1.11.2023 @ 18:00

19

IULIE

2023

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 19.07.2023 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT LGBTQ+ | 19.07.2023 @ 18:00

21

IUNIE

2023

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE LGBTQ+ | 21.06.2023 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT LGBTQ+ | 17.05.2023 @ 18:00

7

IUNIE

2023

18:00 – 21:00

GRUP DE SUPORT PENTRU PERSOANE TRANS | 07.06.2023 @ 18:00

Locație

Brașov

GRUP DE SUPORT TRANS | 07.06.2023 @ 18:00

ABONEAZĂ-TE!


[H] BRAȘOV

NEWSLETTER