[H]LGBTQ+UNITED


[H]LGBTQ+UNITED Brașov

Politica de confidențialitate

CINE SUNTEM?

[H] Brașov. Adresa website-ului este: https://www.hlgbtqunited.ro.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea prestării serviciilor, oferirii de răspunsuri la mesajele trimise, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă e-mail, adresa de IP, număr de telefon.
Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal, decât cele strict necesare scopului precizat în această politică

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal vor fi furnizate cu consimțământul dumneavoastră și vor fi colectate și prelucrate de [H] Brașov numai în scopurile pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dumneavoastră în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Situațiile în care [H] Brașov va colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate:

– formular de contact de pe website-ul hlgbtqunited.ro și alte subdomenii sau microwebsite-uri ale acestor domenii – colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi răspuns la orice întrebare aveți, dându-ne posibilitatea să vă contactăm și să răspundem solicitării dumneavoastră. Aceste date (adresă e-mail, număr telefon, nume și prenume) sunt necesare pentru o bună comunicare. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking, instalate pe platforma noastră, de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de IP, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experienţe optimizate și îmbunătățite de fiecare dată privind funcționarea website-ului nostru.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

E posibil să vă transferăm datele personale către persoanele terțe de mai jos​:

• Google Analytics, Facebook Ads etc.;

• furnizori de securitate IT;

• consilieri externi;

• pentru administrarea website-ului si contului de hosting;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea website-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru asigurarea copiilor de siguranță a tuturor scripturilor, fișierelor și bazelor de date (ex. backup-uri periodice create și stocate pe platforme externe securizate)
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc;

Solicităm terțelor persoane să respecte securitatea datelor dumneavoastră personale și să le trateze în conformitate cu prevederile legale. Nu permitem persoanelor terțe să folosească datele dumneavoastră personale în scopurile lor proprii și le permitem să prelucreze datele dumneavoastră personale doar pentru scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu persoanele terțe, menționate mai sus, sunt următoarele:

• SMTP (comunicare e-mail) – adresă e-mail;

• servicii de trimite SMS, WhatsApp etc. – numărul de telefon;

• serviciul de contact (formular contact) – nume/prenume, număr de telefon, adresă e-mail.


CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, vor fi prelucrate şi stocate cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date

• să vă confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

• să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

• să vă dăm alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, de unde am obținut datele dumneavoastră, dacă aceste informații nu se regăsesc deja în această notă de informare.

Dreptul la rectificare

• ne puteți solicita să completăm/modificăm datele dumneavoastră personale pentru a fi conforme cu realitatea.

Dreptul la ștergerea datelor

Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

• v-ați retras consimțământul;

• dați curs unui drept legal de a vă opune;

• datele au fost prelucrate ilegal;

• ne revine obligația legală în acest sens.

Nu suntem obligați să dăm curs acestei cereri în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru:

• respectarea unei obligații legale;

• constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

* precum și alte circumstanțe, însă acestea două sunt cele mai probabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

• contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, dar pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

• prelucrarea este ilegală și nu sunteți de acord cu ștergerea datelor cu caracter personal, dar ne solicitați în schimb restricționarea prelucrării lor;

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă transmitem datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în următoarele cazuri:

• prelucrarea se bazează pe consimțământ;

• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

În asemenea caz, nu o să mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice ce vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Acest drept are anumite limitări:

• decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;

• decizia este autorizată conform normelor legale;

• avem consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

În asemenea caz, trimiteți-ne o cerere pentru ca datele dumnevoastră personale să fie supuse unui proces manual de prelucrare.

​Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail: echipa[at]hlgbtqunited.ro

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de [H] Brașov conform prezentei Politici de Confidențialitate.

ABONEAZĂ-TE!


[H] BRAȘOV

NEWSLETTER