ANTIDISCRIMINARE


[H]LGBTQ+UNITED Brașov – ANTIDISCRIMINARE

Facilitarea accesului la documente de identitate pentru persoanele vulnerabile

Conform Codului Civil, orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reședință, precum și la o stare civilă, dobândite în condițiile legii.

(1) Numele permite să recunoaștem persoana fizică și să o desemnăm, domiciliul ne indică locul unde ea poate fi găsită, iar starea civilă stabilește identitatea juridică a persoanei fizice respective.

(2) Pentru a dispune de drepturi și libertăți o persoană trebuie să aibă calitatea de subiect de drept, iar acest fapt se realizează prin intermediul documentelor de identitate.

Cartea de identitate este singura modalitate prin care o persoană poate avea acces direct la serviciile necesare unei existențe minimale. În concret, lipsa documentelor de identitate îngreunează sau chiar limitează sever accesul la mai multe tipuri de drepturi cetățenești: drepturi sociale și economice (asistență socială, asigurări sociale, angajare), drepturi politice, etc… Obținerea cărții de identitate este însă dependentă de posibilitatea persoanei de a face dovada unui domiciliu.

Prezentul document arată problemele structurale pe care le întâmpină persoanele vulnerabile, în speță persoanele fără adăpost și persoanele de etnie romă, din perspectiva obținerii unui act de identitate, pe fondul unei reglementări inadecvate și insuficiente în ceea ce privește asigurarea dreptului la identitate în România.

(1) Art. 59 din Cod Civil.

(2) G.Boroi apud M.Pivniceru, P.Perju, C.Voicu, Codul civil adnotat, Ed. Hamangiu, 2013, p. 117.

Sursa: http://www.crj.ro/facilitarea-accesului-la-documente-de-identitate-pentru-persoanele-vulnerabile/

ABONEAZĂ-TE!


[H] BRAȘOV

NEWSLETTER